Skip to main content
Vi står klar til at hjælpe 24/7/365 - Døgnservice

DASPOS LÆKAGE ALARMSYSTEM

Opdager en brand, før den opstår. 

Forudsiger og forebygger

Et effektivt alarmsystem

DASPOS Lækage Alarmsystem er en effektiv og innovativ løsning til at forebygge brande i skibenes maskinrum forårsaget af olielækage. Systemet er patenteret og hjælper med at beskytte besætning og materiale ved at forhindre potentielle brande.

Med LAS-10 brandvarslingssystemet kan du være tryg ved at vide, at systemet vil aktivt registrere og advare besætningen om potentielle brande, før de opstår. Dette adskiller sig fra traditionelle alarmprodukter, der passivt registrerer brande efter antændelse.

Statistikken viser, at to ud af tre brande opstår i skibenes maskinrum, hvilket kan koste rederier op til 150.000 dollars i minuttet. Derfor kan DASPOS Lækage Alarmsystem være en værdifuld investering, der kan beskytte dit skib mod økonomiske tab og potentielle farer for besætning og materiale.

Brandvarslingssystem

Fordele ved DASPOS Lækage Alarmsystem:

Brandforbyggelse: Luftstrømningshastighed på 10.000 l/min resulterer i en hurtig alarm i tilfælde af gas- og/eller olielækage. 

Forsikring: Lavere forsikringspræmie pga. et reduceret antal brande.

Kvalitet: Materialerne i LAS-10 kan modstå varme, fugtighed og vibrationer, der opstår i et maskinrum. 

Filtre: Udskiftes og rengøres med almindelige rengøringsmidler.

Vedligeholdelse: Periodisk rengøring af filtre. (typisk med intervaller på 4-8 uger)

Betjening: Nemt at betjene enten via en kontrolboks eller en touch skærm.

Placering: Detektorer installeres på baggrund af en røgtest. Antal og placering bestemmes ud fra røgtesten.  

Installation: Installation og idriftsættelse udføres udelukkende af uddannet DASPOS-personale.

Dokumentation: Valideret af Teknologisk Institut og dokumenteret i driftsmanualerne.

Sortimentet indeholder et bredt udvalg af thrustere, azimuths, kraner, vandbehandlingsanlæg, pumper, nødbrandpumper, redningsudstyr, manøvreudstyr, SafeTransfer offshore personnel baskets.

Brandvarslingsanlæg

Alarmsystemet er forebyggende og analyserer kontinuerligt luften i rummet for skadelige oliedampe og gasser. Systemet bygger på den høje luftstrømningshastighed – 10.000 l/min, som ledes gennem et detektionskammer og gennem et unikt filter. Elektronikken i detektoren kombinerer og analyserer samtidigt indholdet af både gasser og oliespray.

En pludselig ændring i enten kulbrintegas indholdet eller tilsmudsning af filteret registreres, hvilket udløser en advarsel til besætningen. LAS-10 er i stand til at registrere risici, som intet andet system kan fornemme.

Dette får du med alarmsystemet LAS-10:

 • Overvågning af forskellige områder, individuelle indstillinger
 • Registrerer farer, som du ikke kan se
 • Høj pålidelighed og nem vedligeholdelse
 • Ingen falske alarmer
 • Systemet kan integreres i eksisterende system
 • Øjeblikkelig alarm ved gas- eller olieudslip

Komponenter til DASPOS Lækage Alarmsystem

Systemet er konstrueret af komponenterne:  Kontrolboks, monitor og fra 2 til 12 detektorer.

 • En kontrolboks, der samler information fra den enkelte detektor
 • En monitor hvor data samles og lagres. Her kan indstillinger for alarmgrænse justeres, og datahistorikken vises i både numerisk og grafisk form.
 • 2-12 detektorer afhængig af skibets størrelse og design. For at bestemme den optimale overvågning og antal detektorer udføres en røgtest i det åbne maskinrum. Placeringen skal sikre hurtig advarsel om oliespray eller gaslækage.   
Leakage alarm system detaljeret beskrivelse

Godkendelser af DASPOS Lækage Alarmsystem

Dette lækage alarmsystem, der effektivt forhåndsvarsler brande i fartøjets maskinrum, er testet og valideret af Teknologisk Institut, godkendt af DNV*GL, LLOYD og patenteret i en række lande.

Dokumenter

Anvendelsesmuligheder

Brandvarslingssystemet LAS-10 anvendes af skibsværfter, store skibe, fragtskibe, personskibe, skibsredere, skibsdesignere, boreplatforme producenter af vindmøller eller mindre skibe, der alle står stærkere med et LAS-10.

Har du spørgsmål til
vores løsninger og udstyr?

Vores eksperter på området rådgiver dig, så du får den optimale løsning. Ring til en af den nævnte personer eller find din kontaktperson nedenfor.

West-Marine A/S er en maritim virksomhed, der markedsfører produkter og serviceløsninger til industri, marine & offshore.

Åbningstider

 • Man-tors

  07:00 - 16:00

 • Fredag

  07:00 - 13:30

 • Lør-søn

  Efter aftale

 • Service året rundt 24/7/365